Jak na diplomovou práci

Nabízíme Vám pomoc se psaním, přípravou a zpracováním diplomové práce formou dodání kompletních podkladů, rešerše odborné literatury, zpracování příloh, konzultací i korektur. Rádi Vám pomůžeme při práci na celém textu, ale i dílčích kapitolách diplomové práce.


Kontakt

tel.: +420 608 528 085

email: info@profipodklady.cz

www: profipodklady.cz

Nemůžete si poradit s diplomovou prací?

Nevíte, co vše by měla obsahovat? Máte strach ze zbytečných chyb? Nezahálejte a ověřte si, zdali vaše diplomová práce splňuje všechna potřebná kritéria.

Téma diplomové práce

Téma se vybírá z nabídky učitelů. Zpravidla si může student libovolné téma navrhnout, což ovšem musí být schváleno jak učitelem, tak katedrou školy. Je nutné, aby navrhované téma nepřekračovalo vymezený obor či předmět. Pokud se tak stane, může dojít k situaci, kdy student nebude stačit odevzdat nové zadání. Po volbě tématu sestavuje student spolu se svým vedoucím práce časový harmonogram vypracování diplomové práce a předpokládaný seznam zdrojů neboli podklady pro diplomovou práci.

Zadání

Zadávání diplomové práce probíhá již v předposledním ročníku. Důležité je dohledat základní informace o způsobu psaní práce, tématu a odevzdávání. Ty se nacházejí webových stránkách katedry.

Obhajoba diplomové práce

Obhajoba diplomové práce je součástí státní závěrečné zkoušky, kterou skládá student magisterského nebo inženýrkého studijního programu na vysoké škole. Účelem diplomové práce je prokázat, že student je schopen samostatně tvůrčím způsobem zpracovat odborné téma.

Podklady pro diplomovou práci

Podklady pro diplomovou práci představuji zejména knihy a odborná literatura spojená s oborem a zadaným tématem. U historie se například bude jednat o kroniky, u filozofie o Platonovy dialogy. V každém případě je třeba vždy tyto zdroje při psaní diplomové práce uvést.

Styl psaní diplomové práce

Neméně důležitý je styl psaní diplomové práce, který je součástí celkového hodnocení diplomové práce. Netřeba zdůrazňovat, jak je podstatné vyvarovat se gramatickým chybám. Styl musí být vždy odborný a měl by být na úrovni odpovídající studentovi posledního ročníku. Součást textu také tvoří osobní názor autora na danou problematiku, ale je třeba dbát zvýšenou pozornost, aby diplomová práce nepřipomínala spíše úvahu.